A serpente é mentirosa

A serpente é mentirosa desde o príncípio porque desde o princípio ensina que para imitar Deus é preciso ser poderoso como ele.

Paulo Brabo

Anúncios